PRESENTACIONS

Tema 4: LES PROTEÏNES
Presentacio 1 A partir de materials de l'UAB
Presentació 2 WEB Educastur
Taula aminoàcids
Presentació 3 Tècniques separació proteïnes (UAH)