PRESENTACIONS

Tema 2: ELS GLUCIDS
Presentació 1 Els glúcids (a partir de PDF UAB)
Presentació 2 Resum dels grups funcionals
Presentació 2 WEB Educastur
Presentació 3 PDF imatges de glúcids