TÈCNIQUES DE LABORATORI
Electroforesi
Tècniques diverses. Pàgina de la UAH
Proves d'identificació de molècules (Fehling, etc)