Tema 8: ORGÀNULS NO MEMBRANOSOS
 
Imatges en general
 
Imatges en general
 
Ribosomes
 
Actina i miosina (McGrw-Hill)
 
Contracció muscular (McGraw-Hill)
 
Potencial i contracció muscular (McGrw-Hill)
 
ATP i contracciói muscular (McGraw-Hill)
 
Proteosomes. Reciclatge cel.lular i malalties
 
Vídeos Ayudantia Biocel: Citoesquelet 1. Microtúbuls
 
Vídeos Ayudantia Biocel: Microfilaments
 
Vídeos Ayudantia Biocel: Filaments intermedis