Tema 6: LA CÈL.LULA, UNITAT DE VIDA
Recull d'imatges
Vídeos Ayudantia Biocel: Proteina G 1. Generalitats i via PGs-AMPc
Vídeos Ayudantia Biocel: Prote´na G 2. (PGs-IP3)