Tema 3: ELS LÍPIDS
Enllaç glicerina-ac. gras (Veure "Enlaces entre biomoléculas")
Imatges de lípids (IES Rayuela)