Tema 16: METABOLISME
Exemple actuació d'un enzim
Regulació enzimątica
Regulació enzimątica. Retroalimentació
Acció hormonal