Tema 13: Expressió del missatge genètic
Replicació de l'ADN (McGraw Hill)
Replicació ADN (Youtube)

Simulacions diverses: (Virtual cell) Veure:

- Transcripció

- Regulació de la transcripció

- Processament de l'ARNm

- Traducció

- Operó Lac

Transcripció en procariotes i eucariotes (MacGraw Hill)
Síntesi de proteïnes (Universitat de Nebrasca)
Spliceosoma (BioXplorer)
Videos Ayudantia Biocel: El DNA 1. Introducció
Vídeos Ayudantia Biocel: El DNA 2. Replicación del DNA
Vídeos Ayudantia Biocel: El DNA 3. Reparació del DNA
Vídeos Ayudantia Biocel: Expressió gènica. Tipus ARN
Vídeos Ayudantia Biocel: Expressió gènica. Transcripció i splicing
Vídeos Ayudantia Biocel: Expressió gènica. Sínteis de proteïnes