Tema 10: EL NUCLI I ELS CROMOSOMES
Nucli
Nucli
Porus nuclear (esquema)
Porus nuclear (microfotografia)
Porus nuclear (microfotografia)
Nucleol
Nucleosoma (esquema)
Nucleosomes (microfotografia)
Nivells de condensació
Cromosoma
Cromosoma
Cariotip masculí
Cariotip femení
Video Ayudantia biocel: Genoma nuclear i cromatina
Vídeo Ayudantia biocel: Cromosomes
Vídeo Ayudantia biocel: Transport nuclear
Vídeo Ayudantia biocel: Tranposició de gens