Tema 15: ENGENYERIA GENÈTICA I BIOTECNOLOGIA
Tècniques de clonació d'ADN