ACTIVITATS

Tema 3: ELS LÍPIDS
Activitat 3a: WEB Educastur (IES Pando)
Activitat 3b: WEB Educastur (IES Pando)
Activitat 3c: Activitats del llibre de Vicens Vives