ACTIVITATS

Tema 2: ELS GLÚCIDS
Activitat 2a: WEB Educastur
Activitat 2b: Activitats ens diapositives
Activitat 2c: Del llibre de Vicens Vives