ACTIVITATS

Tema 12: GENÈTICA MENDELIANA
Problemes de genčtica 5
Problemes de genètica 6
Problemes de genètica (WEB Educastur. IES Pando)
Problemes de genètica (WEB IES Rayuela)
Activitats llibre Vicens Vives