ACTIVITATS

Tema 11: EL NUCLI
Activitat 1 El nucli en interfase. Cromosomes. (WEB Educastur)
Activitat 2 Mitosi. (WEB Educastur)
Activitat 3 Meiosi. (WEB Educastur)
Activitat 4 Activitats de repàs de tot el Bloc 2. Presentació.
Activitat 5 Activitats llibre V icens Vives